Kannik skole - utvidelse, tilbygg

Stavanger eiendom utvider Kannik skole med et tilbygg.

Kannik skole

Kannik skole skal utvides med et tilbygg på ca. 720 m2. Tilbygget skal ha to etasjer, og vil i hovedsak romme baserom, formidlingsrom og grupperom. Tilbygget blir en forlengelse av bygg C.

Forprosjektet ble vedtatt  i sak nr 164/16 i Kommunalstyret for miljø og utbygging i november 2016. 

 Type bygg Ungdomsskole
 Byggested St. Svithuns gate 40 A
 Bruttoareal 720 m2
 Oppstart / ferdigstillelse Juli 2017 / Juli 2018
 Status Bygging
 Kostnadsramme kr 25 mill. 
 Planer Plan 1513 - Eiganes 6
 Energiklasse A
 Entrepriseform Totalentreprise
 Prosjektleder Jørn A. Søraa og Erik Meling Sele

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen