Kommende anbud

Kommende byggeprosjekter i regi av Stavanger kommune

Oversikten nedenfor viser anslagsvise tidspunkter for utlysning av anbud på kommunale byggeprosjekter i 2017 og tidlig 2018.

Prosjektkostnadene i oversikten er de samlede bevilgningene for utvikling og bygging, inklusiv moms.

Handlings- og økonomiplanen har mer informasjon om de enkelte prosjektene .

SKOLER:

Madlamark skole nybygg inkl. idrettshall
Først prekvalifisering, deretter anbud ut våren 2018 som totalentreprise med løsningsforslag. Totalkostnader 324 millioner kroner. Kontaktperson: Stein-Are Walstad

Gautesete skole, rehabilitering og ombygging.
Delte entrepriser. Anbud ut ca desember 2017. Totalkostnader 134 millioner. Kontaktperson: Jørn A. Søraa

Tastaveden skole - utsatt

HELSEBYGG:

Boliger i Haugåsveien
Nye boliger. Totalentreprise. Totalkostnader 125 millioner kroner. Usikker framdrift. Kontaktperson: Ingeborg Lea Omdal

BARNEHAGER:

Tasta barnehage, Ytre Tasta barnehage avd. Vardenes og Tastavarden barnehage avd. Smiene
Tre nye barnehager, hver på fire avdelinger som skal lyses ut som en konkurranse. Prekvalifisering og anbud ut i august 2017. Totalkostnad 128 millioner kroner. Pilotprosjekt for BVP (Best Value Procurement). Kontaktperson: Silje Lyslo

ANDRE BYGG:

Nye Tou - trinn 2
Rehabilitering og tilbygg av maskinhall og øvingslokaler. Delte entrepriser ut juni 2017. Totalkostnader 90 millioner kroner. Kontaktperson: Lill Tove Kristensen

Bekkefaret kirke
Rehabilitering. Delte entrepriser ut juli 2017. Totalkostnader 30 millioner kroner. Kontaktperson: Britta Goldberg

Grafisk museum
Delte entrepriser ut desember 2017. Totalkostnader 90 millioner kroner. Kontaktperson: Britta Goldberg

Hinna FK - garderobeanlegg
Nytt garderobeanlegg med klubbhus. Totalentreprise med løsningsforslag ut senhøsten 2017. Totalkostnader kr 40 millioner kroner. Kontaktperson: Ketil Heggheim

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen