Kommende anbud

Kommende byggeprosjekter i regi av Stavanger kommune

Oversikten nedenfor viser anslagsvise tidspunkter for utlysning av anbud på kommunale byggeprosjekter i 2017 og tidlig 2018.

Prosjektkostnadene i oversikten er de samlede bevilgningene for utvikling og bygging, inklusiv moms.

Handlings- og økonomiplanen har mer informasjon om de enkelte prosjektene .

SKOLER:

Madlamark skole nybygg inkl. idrettshall
Først prekvalifisering, deretter anbud ut våren 2018 som totalentreprise. Totalkostnader 301 millioner kroner. Kontaktperson: Stein-Are Walstad

Gautesete skole, rehabilitering og ombygging.
Delte entrepriser. Anbud ut ca november/desember 2017. Totalkostnader 134 millioner. Kontaktperson: Jørn A. Søraa

Jåtten skole - utsatt
Tastaveden skole - utsatt

HELSEBYGG:

Boliger i Haugåsveien
Nye boliger. Anbud ut ca mai 2017 som totalentreprise. Totalkostnader 90 millioner kroner. Kontaktperson: Ingeborg Lea Omdal

Lassaveien 2 C
Ombygging til omsorgsboliger. Delte entrepriser. Anbud ut ca mars 2017. Totalkostnader 12 millioner kroner. Kontraktperson: Erik Meling Sele

BARNEHAGER:

Tasta barnehage, Ytre Tasta barnehage avd. Vardenes og Tastavarden barnehage avd. Smiene
Tre nye barnehager, hver på fire avdelinger som skal lyses ut som en konkurranse. Prekvalifisering i mai og anbud ut i august 2017. Totalkostnad 128 millioner kroner. Pilotprosjekt for BVP (Best Value Procurement). Kontaktperson: Silje Lyslo

ANDRE BYGG:

Olav Kyrres gate 19
Total rehabilitering av kontorbygg og svømmehall. Anbud ut for rehabilitering februar og mars 2017 som delte entrepriser. Totalkostnader 255 millioner kroner. Kontaktperson:  Solveig Kristine Yndesdal

Nye Tou - trinn 2
Rehabilitering og tilbygg av maskinhall og øvingslokaler. Delte entrepriser ut juni 2017. Totalkostnader 90 millioner kroner. Kontaktperson: Lill Tove Kristensen

Grafisk museum
Delte entrepriser ut desember 2017. Totalkostnader 90 millioner kroner. Kontaktperson: Britta Goldberg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen