Etablererbolig

  • I Stavanger kommunes etablererordning bygger Stavanger boligbygg KF blokkleiligheter og familieboliger i rekkehus for nyetablerere og andre med behov. 

    Boligene etableres som et borettslag i ett av boligbyggelagene og får en gunstig finansieringsmodell gjennom Husbanken.

    Følg etablererordningen på facebook.

Forisdebilde%20selbygger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen