Historien bak etablererordningen

Etablererordningen er en videreføring av selvbyggerordningen, her kan du lese litt om historien bak selvbyggerordningen og overgangen til etablererordningen.

Selvbyggerordningen ble etablert etter et politisk vedtak i 1952, i en periode hvor det var stor boligmangel i Stavanger.

Egeninnsats og dugnad
Det skulle bygges billige boliger på den måten at kommunen skaffet byggegrunn og prosjekterte boliger, mens de som skulle overta boligene bidro med en del egeninnsats, mest mure- og malearbeid.

De som deltok i arbeidet på et felt visste at de skulle få bolig på feltet, men ikke hvilken, før dugnadsarbeidet var ferdig.

2000 boliger
I løpet tiden selvbyggerordningen har eksistert er det bygget ca 2000 boliger på denne måten. Den politiske målsettingen er nå å bygge rundt 50 boliger i året.

Selvbyggerboliger på Søra BrådeFra eneboliger til leiligheter
Helt frem til det siste tiåret var nye selvbyggerboliger stort sett eneboliger. Dette har endret seg på grunn av lite tilgjengelig byggegrunn, noe som har medført krav om fortetting. Derfor har det de siste årene blitt bygget en del rekkehus.

Fra selvbyggerboliger til etablererboliger
Mangelen på ledige boligarealer i Stavanger gjør at vi må benytte arealene bedre enn vi har gjort til nå. Vi skal nå bygge tettere, det vil si flere lavblokker eller blokker med leiligheter i stedet for eneboliger og rekkehus. 

Med endringene skifter ordningen navn til Etablererordningen. De som blir tildelt etablererbolig skal ikke lenger gjøre betongarbeider, kun malerarbeider og gulvlegging. Det første feltet med etablererboliger kommer på Husabøryggen på Hundvåg i 2017.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om nye boligfelt, hvordan du søker eller andre ting om etablererordningen? Sjekk først nettsidene med ofte stilte spørsmål og svar og hva som skjer.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kontakt prosjektleder for etablererordningen.

Rolf Robert Ness
51 50 89 17, kl 08-15. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen