Info om boliger

Aktuell informasjon om nye selvbygger- og etablererboliger i Stavanger.


 

Tastarustå B1
Tastarustå B1 er det siste feltet i kommunens selvbyggerordning og består av 88 selvbyggerboliger. Disse ble tildelt selvbyggerene i 2016. Boligene er under bygging og antatt ferdigstillelse er høsten 2018.

 


 

Husabøryggen 7.1
Husabøryggen 7.1 er et felt med til sammen 30 etablererboliger fordelt på 18 blokkeliligheter og 12 familieboliger i rekke. Feltet organiseres som et borettslag og boligene er klare for overtakelse i mai 2017.

 


 

Tastarustå B7

Tastarustå B7 blir det andre feltet i rekken med etablererboliger. Antatt ferdigstillelse er tidlig 2020. Feltet består av 56 etablererboliger fordelt på 30 familieboliger og 26 blokkleiligheter.

 


 

Siste ferdigstilte byggefelt: Tastarustå B2

På Tastarustå ble 34 boliger på felt B2 tildelt selvbyggerne sommeren 2013. Feltet består av boliger i to størrelser og sto ferdig i mars 2015.

 


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om nye boligfelt, hvordan du søker eller andre ting om etablererordningen? Sjekk først nettsidene med ofte stilte spørsmål og svar og hva som skjer.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kontakt prosjektleder for etablererordningen.

Rolf Robert Ness
51 50 89 17, kl 08-15. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen