Info om boliger

Aktuell informasjon om nye selvbygger- og etablererboliger i Stavanger.

Tastarustå B7

Tastarustå B7 blir det andre feltet i rekken med etablererboliger. Antatt ferdigstillelse er i løpet av 2020. Feltet består av 56 etablererboliger fordelt på 30 familieboliger og 26 blokkleiligheter.

 

Tastarustå B1

Tastarustå B1 er det siste feltet i kommunens selvbyggerordning og består av 88 selvbyggerboliger. Disse ble tildelt selvbyggerene i 2016. Boligene er under bygging og antatt ferdigstillelse er høsten 2018.

 

Siste ferdigstilte byggefelt: Husabøryggen 7.1

Husabøryggen 7.1 er et felt med til sammen 30 etablererboliger fordelt på 18 blokkeliligheter og 12 familieboliger i rekke. Dette var det første feltet med etablererboliger, og boligene ble ferdigstilt i mai 2017.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om nye boligfelt, hvordan du søker eller andre ting om etablererordningen? Sjekk først nettsidene med ofte stilte spørsmål og svar og hva som skjer.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kontakt prosjektleder for etablererordningen.

Rolf Robert Ness
51 50 89 17, kl 08-15. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen