EByggWeb

Dette er en forenklet versjon av felles kartløsning for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet.

Smartkommune er en tjenesteportal for plan- og byggesaksbehandling i Stavanger-regionen og er en del av Greater Stavanger-samarbeidet. Deltakere i samarbeidet er Rogaland fylkeskommune, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda, Sola, Stavanger, Strand, Suldal og Time kommune. Hensikten er å ha en forenklet løsning med søkelyset på plan- og byggesak for alle kommunene i samarbeidet.

Nyttig å vite om datagrunnlag:

  • Sømløst kart for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet
  • Datagrunnlaget blir daglig oppdatert
  •  Inneholder hovedsakelig informasjon om plan og byggesak

Nyttig å vite om funksjonalitet:

  • Et søkefelt for alle søk
  • Velge hvilke kartbaser og ortofoto man ønsker å se
  • Enkel utskriftsfunksjonalitet
  • Måling avstand og areal
  • Visning av planinformasjon
  • Visning av pågående byggesaker
  • På sikt skal løsningen også kobles til kommunens sakarkiv slik at man får opp dokumenter derfra samt en tidslinje som viser hvor langt de aktuelle plan- og byggesakene er kommet

Les gjerne brukerveiledning før du går inn i kartløsningen eller gå direkte inn i webløsningen.

Last ned kart- apper
Google Play (Android) 
App Store

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen