Rett navn på rett sted

Kart over SundeOpprydding i stedsnavn

Stavanger kommune har i samarbeid med Kartverket startet en opprydding i stedsnavn på offisielle kart. Mange navn mangler i Stavanger kommunes kartbase, og ikke alle navnene står på riktig sted. I noen tilfeller har vi flere navn på samme sted, men med forskjellig skrivemåte.

Målet er å få en god navnebase til all offentlig bruk. Gode kart med korrekte navn hjelper også når nødetatene skal finne fram.

Hjelp fra lokalkjente

Parallelt med det arbeidet som foregår internt i kommunen har vi samarbeidet med historielag og andre lokalkjente. Gårder, marker, høydedrag, myrer, knauser og viker har som regel et navn blant de som leker og lever i området. Navnene går i arv gjennom generasjoner på folkemunne. Det er disse navnene vi har samlet inn.

Prosessen videre

De innsamlede navnene blir vurderes opp mot de vi allerede har. Nye navn og nye skrivemåter må vedtas før de kan tas i bruk på offisielle kart. Det er kommunen selv som er vedtaksorgan for skrivemåte på veier, gater, kommunale anlegg, boligområder og lignende, mens Statens kartverk vedtar skrivemåte på alle naturnavn og gårds- og bruksnavn.

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til prosjektet kan du ta kontakt med Iren N. Pallesen, epost: Ipallese@stavanger.kommune.no eller på telefon 51507536.

 

Kontaktperson:

Iren Nitter Pallesen
Geodataavdelingen
tlf 51 50 75 36
e-post

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam