Kjøp av kartdata

Stavanger kommune har en rekke ulike kartrelaterte produkter til salgs.

Kartdata og ortofoto

Kartene kan bestilles ved å sende bestillingsskjema til Walfred Persson via e-post
For spørsmål vedrørende digitale kartdata kan du kontakte Walfred Persson via e-post eller på telefon 51 50 75 79.

Du kan lese en oversikt over hvilke baser som leveres i de ulike produktene.


3D modell sentrum  

Modellen inneholder hovedsakelig terreng og bygg

Det kan forekomme feil på enkelte bygg.

Modellen leveres fortrinnsvis i .max format. Vi har også en modell i dwg. Men denne er noe mindre utarbeidet.

Den må ikke brukes til å utarbeide egne kommersielle produkter.

Vi gjør oppmerksom på at modellen ikke erstatter de vanlige digitale kartdataene man bestiller gjennom startpakken. Den er kun ment som et supplement.

Prisen er 2000 kr eks. mva. for hele modellen.

Den leveres i .max format.

Eventuelle tilpasninger på modellen som f.eks. klipping eller konvertering til andre format tas som et eget oppdrag. Timeprisen for dette er 750 kr eks. mva.

 

 Modellen dekker det som er innenfor det røde polygonet. 


Abonner på kartdata

Du kan abonnere på digitale kartdata. Da får du to leveranser i året.

For mer informasjon eller for å inngå avtale om dette kan du ta kontakt med 
Roy Sjonfjell via e-post eller på telefon 51 50 78 70.


 Meglermapper

Meglermapper og en del andre kartrelaterte produkter kan bestilles gjennom infoland.

Infoland er en formidlingskanal som gir enkel tilgang til :

  • Eiendomsregisteret EDR
  • Informasjon fra kommuner, boligbyggelag, m.v.
  • Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v.

Oppdrag

Geodataavdelingen kan utføre ulike oppdrag som tilpasning av temakart, analyser og innmålinger.
Timepris for vanlige oppdrag er 750 kr eks. mva (850 kr. eks. mva. hvis det skal foretas innmålinger).

Oppdrag kan bestilles ved å fylle ut skjema eller ved å kontakte Roy Sjonfjell via e-post eller på telefon 51 50 78 70.


Utskrift og kopi

A4: 30 kr
A3: 40 kr
A2: 50 kr
A1:  60kr
A0:  100 kr

Alle prisene som er oppgitt er uten medregnet merverdiavgift (mva.)

Last ned kart- apper
Google Play (Android) 
App Store

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam