Plankart

Denne kartløsningen gir deg innsyn i kommunale planregistre, kommuneplaner og reguleringsplaner samt bestemmelser som hører til.

Les gjerne brukerveiledningen før du går inn i plankartet.

Direkte tilgang til webløsningen.

Nyttig å vite om funksjonalitet:

  • Et søkefelt for mange type søk
  • Velge hvilke kartbaser og ortofoto man ønsker å se
  • Enkel og avansert utskriftsfunksjonalitet
  • Måling avstand og areal
  • Visning av planinformasjon og bestemmelser

Nyttig å vite om datagrunnlag:

  • Sømløst kart for Stavanger kommune
  • Datagrunnlaget blir daglig oppdatert
  • Visning av en del av FKB data (adresse, bygning, eiendomskart, dybdekurver, høydekurver, vei) 

Last ned kart- apper
Google Play (Android) 
App Store

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen