Rodekart

Rodekartene er laget av Geodataavdelingen i Stavanger kommune sammen med TV-aksjonen til dennes årlige innsamling.

Kartene kan fritt brukes av organisasjoner og lag som trenger kart til innsamlinger, dugnader og liknende. Det er ikke tillatt å bruke kartene kommersielt.

Roder og kart blir oppdatert årlig i et samarbeid mellom Geodataavdelingen og TV-aksjonen. Andre har ikke anledning til å påvirke rodeinndelingen.

Kartene er presentert bydelsvis. Hver rode har et kart i form av en PDF-fil som er beregnet utskrevet i A4 format. Det er også laget oversiktskart for hver bydel som er beregnet plottet i A0 format, foruten i Hillevåg bydel, der det er laget 3 oversiktskart i A1 for hvert av de 3 delområdene. Det er også laget mindre oversiktskart i A4 der kun rodeavgrensningene og rodenummer er med.

Oversikt over rodene innenfor hver bydel:

Eiganes og Våland

Hillevåg

Hinna

Hundvåg

 

Madla

Storhaug

Tasta

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i kartdataene. 

Last ned kart- apper
Google Play (Android) 
App Store

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam