Kilder for bruk i planleggingen

En samling av dokumenter og lenker som kan være til nytte ved utarbeiding av reguleringsplaner.

Lovverk reguleringsplaner

Overordnete planer Stavanger kommune

Vedtekter, normer og retningslinjer

Særlige retningslinjer for Stavanger sentrum

Stedsanalyser

Rapporter

Andre trykksaker

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam