Medvirkning reguleringsplan

Ditt innspill teller!

Reguleringsplaner kan utarbeides av både private forslagsstillere og kommunen. Jo tidligere dine innspill og merknader kommer fram i planprosessen, desto større er din sjanse for å påvirke utformingen av planen.

Det er et krav i plan- og bygningsloven at berørte og interesserte skal varsles på bestemte stadier i planarbeidet, og at de skal ha reell mulighet til å påvirke utformingen av planen. Informasjon om planer hvor vi ønsker innspill kunngjøres i Stavanger Aftenblad og på internett.

Vi forsøker å ta hensyn til dine innspill, uavhengig av når i planprosessen vi mottar dem, men størst innflytelse får du når du forholder deg til de faste høringsperiodene som er:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen