Høring reguleringsplan

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget.

Planene i listen under er behandlet i kommunalstyret for byutvikling (KBU) som har vedtatt å sende dem på høring og offentlig ettersyn. Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner.

Frist for å sende inn merknader er vanligvis 6 uker. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Saksbehandler i kommunen vurderer også om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planforslaget legges deretter fram for ny politisk behandling i KBU.
.
Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Temaplan for hermetikkfabrikker
merknadsfrist 20. oktober

Plan 2634, Schancheholen
merknadsfrist 20. oktober

Plan 2640, Domkirkeplassen 3
merknadsfrist 20. oktober

Plan 2424, Madla-Revheim
merknadsfrist 25. september

Plan 2599P. Boganesveien 10 og 12
merknadsfrist 6. oktober

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam