Høring reguleringsplan

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget.

Planene i listen under er behandlet i kommunalstyret for byutvikling (KBU) som har vedtatt å sende dem på høring og offentlig ettersyn. Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner.

Frist for å sende inn merknader er vanligvis 6 uker. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Saksbehandler i kommunen vurderer også om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planforslaget legges deretter fram for ny politisk behandling i KBU.
.
Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2505, begrenset høring langs Haugåsveienmerknadsfrist er 1. september 

Plan 2505, begrenset høring langs Hjalmar Johansens gate - merknadsfrist er 1. september

Plan 2520P, Lagårdsveien 27-33A - merknadsfrist er 25. august

Plan 2626, Ishallveien 10 - merknadsfrist er 25. august

Plan 2548, Finntoppveien, Blåtoppveien og Sølvbunkeveien - merknadsfrist er 25. august

Plan 2332, Vestre Platå nord - merknadsfrist er 25. august

Plan 2636, Paradis sør, arealer i sjø - merknadsfrist er 7. juli

Plan 2480, deler av Forus øst - merknadsfrist er 7. juli

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen