Høring reguleringsplan

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget.

Planene i listen under er behandlet i kommunalstyret for byutvikling (KBU) som har vedtatt å sende dem på høring og offentlig ettersyn. Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner.

Frist for å sende inn merknader er vanligvis 6 uker. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Saksbehandler i kommunen vurderer også om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planforslaget legges deretter fram for ny politisk behandling i KBU.
.
Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2636, Paradis sør, arealer i sjø - merknadsfrist er 7. juli

Plan 2480, deler av Forus øst - merknadsfrist er 7. juli

Plan 2615, massedeponi/friområde ved Kuneset - merknadsfrist er 23. juni

Plan 2620, Sandvikveien og Consul Sigval Bergesens vei - merknadsfrist er 26. mai

Plan 2624, Ytre Tasta barnehage - merknadsfrist er 19. mai

Plan 2389, Tasta barnehage - merknadsfrist er 19. mai

.

Oversikt over nylig annonserte planer der høringsfristen er utløpt:

Plan 2617P, Hermetikken
behandlet i møte 16. mars KBU-sak 59/17

Plan 2583P, del av Hestnesstranda
behandlet i møte 30. mars  KBU-sak 91/17

Plan 2604P, Klubbgata 9
behandlet i møte 2. januar KBU-sak 28/17

Plan 2502P, Marierogården
behandlet i møte 19. januar, sak 21/17

Plan 2584P, Anne Grimdalens vei
behandlet i møte 19. januar, sak 12/17
.

Gjeldende reguleringsplaner

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen