Plan 2505 - Begrenset høring Haugåsveien

Dette er en begrenset høring av plan 2505. Høringen gjelder støyskjerming av boligene og uterom langs Haugåsveien. 

Dokumenter:

Kartutsnitt (496 kb)
Tegnforklaring til kartet (175 kb)
Gjeldende reguleringsplan (415 kb)
Brev om begrenset høring (734 kb)

Du kan sende inn merknad - fristen er 1. september
Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?
Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen