Plan 2505 - Begrenset høring Hjalmar Johansens gate

Dette er en begrenset høring av plan 2505. Høringen gjelder opparbeidelse av sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate.

Dokumenter:

Kartutsnitt datert 10.07.2017 (698 kb)
Utsnitt plankart datert 10.07.2017 (1 MB)
Ortofoto (407 kb)
Notat om tverrsnitt (365 kb)
Gjeldende regulering (381 kb)
Brev om begrenset høring (53 kb)

Du kan sende inn merknad - fristen er 1. september
Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?
Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen