Plan 2424 Madla-Revheim

Plan 2424 sendes ut på begrenset høring fram til 25.09.2017

Oversiktskart med plangrensePlanen har vært sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 26.06.-11.09.2017. Noen av de mottatte merknadene medfører endringer av planen og planbestemmelsene. Planen sendes derfor ut på ny begrenset høring.

Dokumenter

Du kan sende inn merknad - fristen er 25. september
Eventuelle merknader til sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?
Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring telefon 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam