Plan 2548 - Finntoppveien, Blåtoppveien, Sølvbunkeveien

Plan 2548, reguleringsplan for boligområdet ved Finntoppveien, Blåtoppveien og Sølvbunkeveien, er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn

Oversiktskart med plangrenseFormålet med reguleringsplanen er å utarbeide en helhetlig parkeringsløsning, i tillegg til å vurdere størrelser og utforming av grøntareal, lekeplass og gangveier. I planen er det også bestemmelser om byggegrenser og tilbygg.

Behandling i Kommunalstyret for byutvikling

Planforslaget ble behandlet i møte 1. juni, sak 133/17. Kommunalstyret vedtok å sende planen på høring.

Dokumenter

Informasjonsmøte 10. august

Berørte og interesserte er velkomne til informasjonsmøte torsdag 10. august. Møtet holdes i møterom D, i Olav Kyrres gate 23, og starter kl 16.30.

Du kan sende inn merknad - fristen er 25. august

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen