Plan 2577P - felt BB1 og BB2, Atlanteren

Plan 2577, detaljregulering for felt BB1 og BB2, er sendt på høring. Merknadsfrist er 28. januar.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Kommunalstyret for byutvikling (KBU) behandlet planforslaget i møte 1. desember, og vedtok å sende planen ut på høring.

Dokumenter

Informasjonsmøte 12. januar

Berørte og interesserte er velkomne til informasjonsmøte torsdag 12. januar kl 16.30. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23.

Merknadsfrist er 28. januar

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din. Frist for å sende inn merknad er 28. januar 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen