Plan 2583P - Hestnesstranda

Ny høring av plan 2583P, detaljregulering for deler av Hestnesstranda.

Oversiktskart med plangrenseKommunalstyret for byutvikling (KBU) behandlet planen i møte den 17. november, og vedtok å sende den tilbake for justering/endring. Planen sendes derfor ut på ny høring.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av fire nye boliger i tillegg til de tre eksisterende boligene. Planen inneholder også friområder, lekeplass og adkomstvei.

Dokumenter

Merknadsfrist er 28. januar

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din. Frist for å sende inn merknad er 28. januar 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen