Plan 2583P - del av Hestnesstranda

Plan 2583P, detaljregulering for del av Hestnesstranda, sendes ut på begrenset høring. Høringsfrist er 10. mai.

Oversiktskart med plangrensePlanen ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 30. mars, sak 91/17. 
Kommunalstyret vedtok endringer i plankart og bestemmelser, og ba om at planen ble sendet ut på begrenset høring.

Dokumenter

Frist for å sende inn merknad er 10. mai.

Merknader som gjelder de nye endringene sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen