Plan 2599P - Boganesveien 10 og 12

Reguleringsplan for Boganesveien 10 og 12 sendes ut på ny høring fram til 06.10.2017

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for økt utnyttelse av næringsareal i Boganesveien 10 og 12.
Ved oppstart var Boganesveien 14 en del av prosjektet. Dette området er nå tatt ut, og utbygger ønsker i stedet å legge på en ekstra etasje på Boganesveien 10 og 12, og å forlenge bygget mot sør.

Dokumenter ved ny høring

Du kan sende inn merknad - fristen er 6. oktober
Eventuelle merknader til sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?
Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring telefon 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam