Plan 2600 - stenging Jåttåveien

Plan 2600, detaljregulering for stenging av Jåttåveien i forbindelse med etablering av bomstasjon, er sendt på høring. Merknadsfrist er 17. februar.

Oversiktskart med plangrenseI forbindelse med Bompakke Nord-Jæren skal det etableres fem bomringer. For å oppnå tette ringer er det nødvendig å stenge flere veier. Planforslaget anbefaler at Jåttåveien stenges for biltrafikk nord for Jåttå gravlund, og sør for innkjørselen til Jåttåveien 174 A og B.

Planen ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 15. desember. KBU vedtok å sende planforslaget på høring.

Dokumenter

Informasjonsmøte 8. februar

Kommunen arrangerer informasjonsmøte for berørte og interesserte onsdag 8. februar kl 17.00 i Olav Kyrres gate 23, møterom D. På møtet vil det bli orientert om forslag til stenging av disse tre veiene:

Plan 2600 Jåttåveien, plan 2610 Agathe Backer Grøndahls vei og plan 2611 Byhaugveien.

Du kan sende inn merknad - fristen er 17. februar

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din. Merknadsfrist er 17. februar 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen