Plan 2610 - stenging Agathe Backer Grøndahls vei

Plan 2610, detaljregulering av Agathe Backer Grøndahls vei, er sendt på høring. Merknadsfrist er 17. februar.

Oversiktskart med plangrenseI forbindelse med Bompakke Nord-Jæren skal det etableres fem bomringer. For å oppnå tette ringer er det nødvendig å stenge flere veier. Planforslaget anbefaler at Agathe Backer Grødahls vei stenges for biltrafikk sør for innkjørselen til Rikard Nordraaks vei 2, og øst for innkjørselen til Agathe Backer Grøndahls vei 28..

Planen ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 15. desember. KBU vedtok å sende planforslaget på høring.

Dokumenter

Informasjonsmøte 8. februar

Kommunen arrangerer informasjonsmøte for berørte og interesserte onsdag 8. februar kl 17.00 i Olav Kyrres gate 23, møterom D. På møtet vil det bli orientert om forslag til stenging av disse tre veiene:

Plan 2600 Jåttåveien, plan 2610 Agathe Backer Grøndahls vei og plan 2611 Byhaugveien.

Du kan sende inn merknad til planen - fristen er 17. februar

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din. Frist for å sende inn merknad er 17. februar 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen