Plan 2617P - Hermetikken

Plan 2617P, detaljregulering for Hermetikken, er sendt på høring/offentlig ettersyn fram til 12.05.2017

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å bevare Hermetikklaboratoriet og Hermetikkfagskolen, samtidig som det tillates ny bruk av bygningene. Det kulturhistoriske miljøet rundt byggene, og parken, skal bevares.

Planen ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 16. mars. 

Dokumenter

Kommunen arrangerer informasjonsmøte 20. april

Berørte og interesserte er velkomne til informasjonsmøte om planen torsdag 20. april kl 16.30. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

Du kan sende inn merknad - fristen er 12. mai

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din. Merknadsfrist er 12. mai 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen