Plan 2620 - Sandvikveien og del av Consul Sigval Bergesens vei

Plan 2620, reguleringsplan for Sandvikveien og del av Consul Sigval Bergesens vei, er sendt på høring / lagt ut til offentlig ettersyn

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Sandvikveien og del av Consul Sigval Bergesens vei. Consul Sigval Bergesens vei skal stenges for gjennomkjøring med bil.

Planen ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 30. mars. 

Dokumenter

Du kan sende inn merknad - fristen er 26. mai

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen