Plan 2624 - Ytre Tasta barnehage

Plan 2624, reguleringsplan for Ytre Tasta barnehage, sendes på høring og legges ut til offentlig ettsrsyn

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for å bygge en barnehage med fire avdelinger, og tilhørende funksjoner.

Planen ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 30. mars. 

Dokumenter

Kommunen arrangerer informasjonsmøte 26. april

Berørte og interesserte er velkomne til informasjonsmøte om planen onsdag 26. april kl 16.30. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

Du kan sende inn merknad - fristen er 19. mai.

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen