Plan 2634 - Schancheholen

Detaljregulering for Schancheholen, plan 2634, er sendt på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 20.10.2017.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å fastsette rammer for søknad om tiltak for den eksisterende småhusbebyggelsen.

Planen ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling 31. august, sak 182/17

Dokumenter

Kommunen arrangerer informasjonsmøte 28. september
Berørte og interesserte er velkomne til informasjonsmøte angående plan 2634. Møtet holdes i møterom D, i Olav Kyrres gate 23, torsdag 28. september kl 16.30.

Du kan sende inn merknad - fristen er 20. oktober
Eventuelle merknader til sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?
Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring telefon 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam