Plan 2640 - Domkirkeplassen 3

Detaljregulering for Domkirkeplassen 3, plan 2640, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 20. oktober.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å bevare Domkirkeplassen 3, og gi rammer for en antikvarisk rehabilitering og bærekraftig videreutvikling av eiendommen.

Planen ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling 31. august, sak 190/17

Dokumenter

Du kan sende inn merknad - fristen er 20. oktober
Eventuelle merknader til sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?
Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring telefon 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam