Planer og dokumenter

Grunnlaget for det videre arbeidet med områderegulering for Hillevåg finnes i disse dokumentene:

Kontaktinformasjon:

Ingrid Lerang Fossåskaret
tlf. 51 50 75 98
e-post

Tina Aksnes
tlf. 51 50 75 39
e-post

Leni Andreassen
tlf. 51 91 29 91
e-post

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen