Hva skal skje?

 Nytorget 2015

Stavanger bystyre (16.12.2013) vedtok i sak 126/13 (2013/11608) at det skal lages en plan for Nytorget: «Ny plan for Nytorget sees i sammenheng med reguleringsplanen for nytt Tinghus. Planen skal vise hvordan Nytorget kan styrkes som et attraktivt sted for ulike kulturnæringer og som et moderne og innovativt byrom.». Siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2005 har kommunen hatt som mål å ruste opp Nytorget og at det i den forbindelse skal arrangeres en arkitektkonkurranse for Nytorget som vil vise muligheter for området.

Utbyggingseiendommene på sørsiden av Nytorget er en del av eiendomsporteføljen til det nye foretaket Stavanger utvikling KF. Gjennom utviklingen av Nytorget-området som et strategisk byutviklingsprosjekt ønsker Stavanger utvikling KF å sikre en helhetlig tilnærming til Nytorget-område. Foretaket skal videreføre det tidligere påbegynte arbeid fra Stavanger kommune med utgangspunkt i visjonen om Nytorget som en kulturell møteplass.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen