Arkitektkonkurranse

I reguleringsplanen for Nytorget er det bestemt at det skal arrangeres en arkitektkonkurranse for Nytorget: «3.1 Før det kan fremmes bebyggelsesplan for torget med tilliggende arealer skal det avholdes en arkitektkonkurranse for hele trafikkområde innen plan 1726. Konkurransen bør også avklare hvordan tilliggende felt BS1, BS2 og BS3 forholder seg til torget.»

Et nytt tinghus på Nytorget er en viktig premiss for den videre utvikling av området. Det er fortsatt usikkert om tinghuset skal lokaliseres her eller på et annet sted i byen.

Det er foreløpig uklart hvilke implikasjoner Formannskapssaken (planlagt 10.11.2016), konseptvalg utredning og kvalitetssikring 1 (sannsynligvis ferdigstilt desember 2016) vil ha for avgjørelsen av hvor tinghuset skal ligge.  Siden dette er viktig avgjørelse for Nytorget, er utlysningen av arkitektkonkurransen utsatt inntil videre.

Den overordnete visjonen for Nytorget vil være del av programmet for arkitektkonkurransen.

Spørsmål kan rettes til Fieke Verschueren, Stavanger utvikling KF

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen