Nytt tinghus

Nytorget 2015

Domstoladministrasjonen, Stavanger Tingrett, Statsbygg og Stavanger kommune v/rådmannen har i flere år arbeidet med å finne en egnet tomt for nytt tinghus i Stavanger. Høsten 2013 ble partene enige om å plassere tinghuset på Nytorget.

I 2015 ba Domstoladministrasjonen Statsbygg om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU). I løpet av høsten 2015 ble realisering av ett nytt tinghus på Nytorget mer og mer usikker i forbindelse med utarbeidelse av KVU-en. I mars 2016 ble KVU-en ferdigstilt. Konklusjonen var en anbefaling om nytt tinghus på Bekhuskaien.

Formannskapet (18.08.2016) har bedt om en egen sak vedrørende lokalisering av tinghus, med utgangspunkt i Stavanger kommunes egen vurdering. Saken ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling 03.11.2016 og i Formannskapet 10.11.2016. I vedtaket anbefaler Stavanger Kommune at en ny rettsbygning lokaliseres på Bekhuskaien. KVU-en og Stavanger kommunes vurdering vil være et viktig grunnlag for regjeringens beslutning som følger etter Kvalitetssikring 1 (KS1). KS1 planlegges ferdigstilt mars/april 2017. 

Basert på konklusjonen av KVU, anbefaling fra Stavanger kommune og KS1 vil regjeringen ta en beslutning angående lokalisering av et nytt tinghus i Stavanger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam