Parkeringsanlegg

Nytorget 2015

Alternativer for flere typer parkeringsanlegg under Nytorget er utredet. Stavanger formannskap har vedtatt at et vanlig parkeringsanlegg under Nytorget for inntil 600 plasser skal utredes videre. Utredningen skal ses i sammenheng med kommunedelplan for Stavanger sentrum.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen