Hva har skjedd?

Fra februar 2015 til juni 2015 organiserte Stavanger kommune flere workshops for å involvere næringslivet, beboere, ungdom, kulturliv, politikere og andre engasjerte for å kunne lage en felles visjon for Nytorget før arkitekter skulle komme med sine ideer i planlagt konkurranse (høst 2015).

Arbeidet som ble gjort i disse workshops frem til juni 2015 er oppsummert i en overordnet visjon som er tatt med i forslag til KDP Sentrum. Visjonen danner et felles grunnlag for arbeid i den videre utvikling av Nytorget.

Planlagt arkitektkonkurranse ble høsten 2015 satt på vent (Formannskapssak 19.11.2015) for å avvente konklusjonen av konseptvalgutredning (KVU) for nytt tinghus. I mars 2016 ble KVU-en ferdigstilt med anbefaling om nytt tinghus på Bekhuskaien

Formannskapet (18.08.16) har bedt om en egen sak (planlagt 10.11.2016) vedrørende lokalisering av nytt tinghus med utgangspunkt i Stavanger kommunes egen vurdering. Vedtak i denne saken og kvalitetssikring 1 (KS1) som ferdigstilles i desember vil sannsynligvis gi en avklaring angående et eventuelt nytt tinghus på Nytorget som er en viktig premiss for videre utvikling av området.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam