Overordnet visjon

Nytorget skal være en kulturell møteplass:  

·        et sted hvor alle føler seg velkommen 

·        et sted som fungerer for alle (med et bredt tilbud) 

·        et sted for å oppleve kunst og kultur 

·        et grønt sted i sentrum,

·        et sted med sterk historisk åpenhet for nyskaping

·        et sted som kobler Sentrumshalvøya tettere med Storhaug Øst.

Gjennom disse 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget, blant annet som grunnlag for arkitektkonkurranse. Mer info om visjon, strategi og mål finner du her.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen