Varsel om oppstart reguleringsplan

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttig ved utforming av reguleringsplanen.

Når arbeid med en reguleringsplan starter, skal dette annonseres i avisen. Berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) skal ha eget brev. Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker. 

Til disse planene kan du gi innspill:

Plan 2652, felt 4.2 Husabøryggen sør - frist for innspill er 7. juli

Plan 2635, Storhagen FUS barnehage - frist for innspill er 7. juli

Plan 2648, Sverdrups gate 20 - frist for innspill er 1. juli

Plan 2649, Madlalia - frist for innspill er 26. juni

Plan 2647, Jernalderveien 40 - frist for innspill er 24. juni

Plan 2641, Olav Vs gate 11 og St. Svithuns gate 1 - frist for innspill er 23. juni

Plan 2640, Domkirkeplassen 3 - frist for innspill er 9. juni

Plan 2651, Pedersgata 9 - frist for innspill er 7. juni

Plan 2644, Hinna stasjon - frist for innspill er 7. juni

Plan 2625, nytt sykehus på universitetsområdet - frist for innspill er 26. mai

Plan 2646, Verksgata 41 - frist for innspill er 26. mai

Plan 2645, jernbaneområdet Kvalaberg - frist for innspill er 19. mai
.

Planer som nylig er varslet, men der frist for innspill er gått ut.

Plan 2642, Tanke Svilands gate 32 og 34. Planforslaget utarbeides av Asplan Viak AS, og kontaktperson er Arild Byrkjedal, tlf 934 24 048, e-post arild.byrkjedal@asplanviak.no.

Plan 2637, Terneveien 56. Planforslaget utarbeides av Kraftværk AS, og kontaktperson er Agnes Selheim, tlf 977 80 772, e-post agnes.selheim@kraftvark.no.

Plan 2638, felt I/K6 i 2020park. Planforslaget utarbeides av Alliance arkitekter AS, og kontaktperson er Simon Krohn-Hansen, tlf 483 68 442, e-post skh@allark.no.

Plan 2632, Hillevågsveien 59-63. Planforslaget utarbeides av Kraftværk AS, og kontaktperson er Agnes Selheim, tlf 977 80 772, e-post agnes.selheim@kraftvark.no.

Plan 2633, Auglendsdalen 78-80. Planforslaget utarbeides av Brandsberg-Dahls Arkitekter AS. Kontaktperson er Katrin Ehmann, tlf 51 91 11 00, mob 451 94 607, e-post ke@bda.no.

Plan 2627, Solborg folkehøgskole. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2634, Schancheholen. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen