Varsel om oppstart reguleringsplan

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttig ved utforming av reguleringsplanen.

Når arbeid med en reguleringsplan starter, skal dette annonseres i avisen. Berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) skal ha eget brev. Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker. 

Til disse planene kan du gi innspill:

Plan 2654, Madlamark skole - frist for innspill er 20. juli

Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 - frist for innspill er 11. august

Plan 2652, felt 4.2 Husabøryggen sør - frist for innspill er 7. juli

Plan 2635, Storhagen FUS barnehage - frist for innspill er 7. juli

Plan 2648, Sverdrups gate 20 - frist for innspill er 1. juli

Plan 2649, Madlalia - frist for innspill er 26. juni

Plan 2647, Jernalderveien 40 - frist for innspill er 24. juni

Plan 2641, Olav Vs gate 11 og St. Svithuns gate 1 - frist for innspill er 23. juni

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen