Varsel om oppstart reguleringsplan

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttig ved utforming av reguleringsplanen.

Når arbeid med en reguleringsplan starter, skal dette annonseres i avisen. Berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) skal ha eget brev. Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker. 

Til disse planene kan du gi innspill:

Plan 2640, Domkirkeplassen 3 - frist for innspill er 9. juni

Plan 2625, nytt sykehus på universitetsområdet - frist for innspill er 26. mai

Plan 2646, Verksgata 41 - frist for innspill er 26. mai

Plan 2645, jernbaneområdet Kvalaberg - frist for innspill er 19. mai

Plan 2637, Terneveien 56 - frist for innspill er 1. mai

Plan 2638, felt I/K6 2020park - frist for innspill er 26. april

Plan 2632, Hillevågsveien 59-63 - frist for innspill er 26. april
.

Planer som nylig er varslet, men der frist for innspill er gått ut.

Plan 2633, Auglendsdalen 78-80. Planforslaget utarbeides av Brandsberg-Dahls Arkitekter AS. Kontaktperson er Katrin Ehmann, tlf 51 91 11 00, mob 451 94 607, e-post ke@bda.no.

Plan 2627, Solborg folkehøgskole. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2634, Schancheholen. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2636, Paradis - arealer i sjø. Planforslaget utarbeides av Ghilhardi+Hellsten Arkitekter. Kontaktperson er Ellen Hellsten, mob 900 59 915, e-post ellen@ghilardihellsten.com.

Plan 2631, Støperigata 18 - dagens industritomt reguleres til boliger. Planforslaget utarbeides av A-lab AS på vegne av Profier AS. Kontaktperson er Charlotte Hansson, tlf 479 10 677, e-post charlotte@a-lab.no.

Plan 2629, Snorres gate 30 - eksisterende enebolig rives og erstattes med tre leilighetsbygg. Planforslaget utarbeides av Lund Hagem Arkitekter AS og Sjo Fasting AS. Kontaktperson er Kristin Jakobsen, mob. 982 50 042, e-post kristin.jakobsen@lundhagem.no.

Plan 2628, Tjensvollveien 31 og 33 - omregulering fra hotell til bolig, næring, offentlig friområde, vei og parkering. Planforslaget utarbeides av Lund Hagem Arkitekter AS og Sjo Fasting AS. Kontaktperson er Enya Aamo Aspen, tlf. 406 22 076, e-post enya.aspen@lundhagem.no.

Plan 2389, Tasta barnehage - ny barnehage med fire avdelinger. Det skal også reguleres inn park/friområde. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2626, Ishallveien 10 - eksisterende bolig skal rives og erstattes av ny bolig i tre etasjer med tre boenheter. Planforslaget utarbeides av Fjogstad Hus AS. Kontaktperson er Astrid L. Strand - tlf. 922 44 454, e-post astrid@fjogstad-hus.no.

Plan 2624, Ytre Tasta barnehage - ny barnehage med fire avdelinger. Planforslaget utarbeides av Link arkitektur. Kontaktperson er Anna Grødem, tlf. 51 60 16 70 - mob. 975 34 039,e-post aeg@linkarkitktur.no.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen