Plan 2389 - Tasta barnehage

Plan 2389, reguleringsplan for Tasta barnehage og området ned til Prestveien, nytt oppstartsvarsel.

Oversiktskart med plangrenseI 2010 ble det varslet oppstart av planarbeid for å legge til rette for en barnehage med åtte avdelinger. Planarbeidet stoppet opp, men arbeidet tas nå opp igjen. Formålet med planen er nå å utarbeide reguleringsplan for en barnehage med fire avdelinger, med nødvendig tilkomst og parkering. I tillegg skal det reguleres park/friområde.

Frist for innspill er 27. januar

Har du opplysninger om området, eller innspill til planarbeidet, kan du melde fra til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Frist for å sende inn merknad er 27. januar 2017.

Vennligst oppgi bostedsadresse ved innsending av merknad.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål ?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen