Plan 2646 - Verksgata 41

Arkitektfirma Årreberg varsler oppstart av reguleringsarbeid for Verksgata 41, plan 2646.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å regulere tomten til tjenesteyting, med underformål religionsutøvelse. Det kan bli servering i første etasje. I tilknytning til ny moské skal det reguleres inn to boliger.

Frist for å gi innspill er 26. mai

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Arkitektfirma Årreberg AS, Pittervegen 4, 4389 Vikeså, eller som e-post til karlemiljr@arkaareberg.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontakt Karl Emil Sødergren jr, tlf 928 32 771, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Verksgata 41.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen