Plan 2625 - sykehusområdet Ullandhaug

Nordic - Office of Architecture AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for nytt sykehus på universitetsområdet, plan 2625.

Oversiktskart med plangrensePlanforslaget utarbeides i samarbeid med SLA Norge AS på vegne av Helse Stavanger HF.

Formålet med planen er å regulere tomten til offentlig og privat tjenesteyting, med plassering av nytt universitetssykehus for Stavanger. Bygningsmassen skal også inneholde kontorer og forretningslokaler.

Planforslaget omfatter i tillegg følgende: 

  • Nye adkomstveier
  • Gang- og sykkelveier
  • Kollektivtrasé for buss gjennom området
  • Torg og møteplasser
  • Grønne områder i form av park og naturområder
  • Parkeringshus og -anlegg for ansatte og besøkende
  • Landingsplass for helikopter med tilhørende basebygg/hangar for luftambulansetjenesten   

Frist for å gi innspill er 26. mai

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Nordic - Office of Architecture AS, Pb 7057 Majorstuen, 0306 Oslo, eller som e-post til fw@nordicarch.com.
Husk å oppgi bostedsadressen din.

Har du spørsmål?

Kontakt Florian Wagnerberger, tlf. 941 55 107, fw@nordicarch.com, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for sykehusområdet på Ullandhaug.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen