Plan 2626 - Ishallveien 10

Det varsles oppstart av reguleringsplan for Ishallveien 10, plan 2626.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for å rive eksisterende bolig, og bygge ny bolig i tre etasjer, med tre boenheter. På bakkeplan skal det opparbeides felles parkering og oppholdsareal. Eksisterende adkomst skal beholdes.

Planforslaget utarbeides av Fjogstad Hus AS, og kontaktperson er Astrid L. Strand - tlf. 922 44 454, e-post astrid@fjogstad-hus.no.

Frist for innspill er 25. januar

Innspill som kan være viktige ved utformingen av planen sendes innen 25. januar 2017 til Fjogstad Hus AS, Brannstasjonsveien 8, 4312 Sandnes, eller som e-post til astrid@fjogstad-hus.no.

Vennligst oppgi din bostedsadresse ved innsending av merknad.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen