Plan 2627 - Solborg folkehøgskole

Stavanger kommune varsler oppstart av reguleringsarbeid for Solborg folkehøgskole, plan 2627.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av folkehøgskolen. I tillegg skal det reguleres inn et nytt boligområde på et areal som i dag er delvis ubebygd og delvis brukt til bolig.

Området foreslås regulert til offentlig og privat tjenesteyting, slik at det kan tas i bruk til undervisning, studenthybler, barnehage, idrett, omsorgsboliger og lek.

Har du innspill til planarbeidet?

Hvis du har innspill som kan være viktige ved utformingen av planen kan du sende dem til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din. Frist for å sende inn innspill er 31. mars 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen