Plan 2632 - Hillevågsveien 59-63

Det varsles oppstart av reguleringsarbeid for Hillevågsveien 59-63 m.m., plan 2632.

Oversiktskart med plangrenseForslagsstiller ønsker å rive Hillevågsveien 63 (21/459), og å regulere eiendommene 21/422 og 21 459 til bolig- og næringsformål.

De andre eiendommene i kvartalet er inkludert i planområdet som en konsekvens av føringer i områdeprogrammet for Hillevåg. 

Planforslaget utarbeides av Kraftværk AS, og kontaktperson er Agnes Selheim, tlf 977 80 772.

Frist for innspill er 26. april

Innspill som kan være viktige ved utformingen av planen sendes til Kraftværk AS v/Agnes Selheim, Lervigsveien 25, 4014 Stavanger - eller som e-post til agnes.selheim@kraftvark.no.

Vennligst oppgi din bostedsadresse ved innsending av merknad.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen