Plan 2633 - Auglendsdalen 78-80

Det varsles oppstart av reguleringsarbeid for Auglendsdalen 78-80, plan 2633.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å endre reguleringsformålet fra industri/lager til bolig og butikk.

Planforslaget utarbeides av Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, og kontaktperson er Katrin Ehmann, tlf 51 91 11 00, mob 451 94 607, e-post ke@bda.no.

Har du innspill til planarbeidet?
Hvis du har innspill som kan være viktige ved utformingen av planen kan du sende dem til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegata 16A, 4008 Stavanger. Eller du kan sende e-post til pco@bda.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Frist for å sende inn innspill er 7. april 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen