Plan 2634 - Schancheholen

Stavanger kommune varsler oppstart av reguleringsarbeid for Schancheholen, plan 2634.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å fastsette tillatt utnyttelse i eksisterende boligområde, og å regulere grensen mellom idrett og friområde i tilknytning til SIF idrettspark.

Informasjonsmøte tirsdag 7. mars

Kommunen arrangerer informasjonsmøte for berørte og interesserte tirsdag 7. mars. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D, og starter kl 16.30.

Har du innspill til planarbeidet?

Hvis du har innspill som kan være viktige ved utformingen av planen kan du sende dem til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din. Frist for å sende inn innspill er 24. mars 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen