Plan 2635 - Storhagen FUS barnehage

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for Storhagen FUS barnehage

Oversiktskart med plangrenseDel av planområdet skal reguleres til barnehage og tilhørende anlegg som trafikksikker adkomst, parkering og utearealer. 

Tilkomst til friområder i øst skal tilrettelegges.

Tomt for eksisterende enebolig skal reguleres til bolig og friområde.

Frist for å gi innspill er 3. juli

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, postboks 29, 5501 Haugesund, eller som e-post til m.fagelklo@abhb.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontakt Mona Fågelklo, tlf 52 70 08 10, m.fagelklo@abhb.no, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Storhagen FUS barnehage.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen