Plan 2636 - Paradis, arealer i sjø

Det varsles oppstart av reguleringsarbeid for arealer i sjøen, Paradis sør - plan 2636.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å regulere arealer i sjøen i tilknytning til vedtatt utbygging. Planen skal vise omfanget av utfylling og motfylling, og sjøarealene vil bli regulert til friluftsområde, ferdsel og småbåthavn.

Planforslaget utarbeides av Ghilhardi+Hellsten Arkitekter. Kontaktperson er Ellen Hellsten, mob 900 59 915, e-post ellen@ghilardihellsten.com.

Har du innspill til planarbeidet?
Innspill som kan være viktige ved utformingen av planen sendes til Ghilhardi+Hellsten Arkitekter, Møllegata 12, 2. et. 0179 Oslo. Du kan også sende innspill som e-post til ellen@ghilardihellsten.com.
Husk å oppgi boligadressen din.

Frist for å sende inn innspill er 23. mars 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Vedlegg til varslingsbrev:

Utredningene er foreløpige, og vil bli supplert i forbindelse med planarbeidet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen