Plan 2639 - Sunde og Kvernevik bydelshus

Brandsberg-Dahls Arkitekter varsler oppstart av reguleringsarbeid for nytt bydelshus for Sunde og Kvernevik, plan 2639.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for å bygge et nytt bydelshus.

Frist for å gi innspill er 23. september

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegata 16 A, 4008 Stavanger, eller som e-post til gf@bda.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Vålandstun kan du kontakte Gunnar Fossen, mob. 411 02 895, gf@bda.no.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam