Plan 2640 - Domkirkeplassen 3

Stavanger kommune skal utarbeide reguleringsplan for Domkirkeplassen 3, plan 2640

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å endre reguleringsformålet fra tjenesteyting til sentrumsformål. Eksempler på tillatt bruk av eiendommen vil da være: forretning, undervisning, kulturinstitusjon, forsamlingslokale, kontor og bevertning. Første etasje skal ha funksjoner som er rettet mot publikum. Det vurderes å tillate overnatting i tilknytning til næringslokaler i toppetasjen.

Frist for å gi innspill er 9. juni

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til  Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen