Plan 2641 - Olav Vs gate 11 og St. Svithuns gate 1

Mad arkitekter Stavanger AS varsler oppstart av reguleringsplan for Olav Vs 11 og St. Svithuns gate 1, plan 2641

Oversiktskart med plangrenseReguleringsplanen gjelder boligblokken på taket av Nordea sitt kontorbygg.

Planområdet skal reguleres til sentrumsformål, med kontor, tjenesteyting og forretning i de nederste etasjene og bolig i etasjene over gatenivå. Det skal også reguleres inn tilhørende infrastruktur som gang- og sykkelvei, torg og parkering.

Frist for å gi innspill er 23. juni

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Mad arkitekter Stavanger AS, Bryggerikaien 16, 4014 Stavanger - eller som e-post til pf@mad.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontakt Per Fretheim, tlf 970 37 231, e-post pf@mad.no, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Olav Vs gate 5 og St. Svithuns gate 1.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen