Plan 2644 - Hinna stasjon

Code Arkitektur AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for den gamle jernbanestasjonen på Hinna.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Forslagsstiller planlegger å regulere inn 70 nye boenheter fordelt på 5 til 6 punkthus.

Det skal også reguleres inn gode private oppholdsarealer og lekeplasser. 

Hele skogsområdet i sør skal reguleres til friområde og opparbeides for lek og opphold.

Frist for å gi innspill er 7. juni

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Code Arkitektur AS, Akersgata 16, 0158 Oslo, eller som e-post til vb@code.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontakt Veronica Berge, tlf 911 37 097, e-post vb@code.no, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Hinna stasjon.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen